Política de Cookies

QDQ MEDIA SAU no és responsable de la recollida de dades personals als usuaris en aquest apartat, ni serà l’encarregat del tractament dels mateixos.

Als efectes del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, del 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals de 5 de desembre (LOPDGDD ), s’estableix la següent informació:
Responsable Tractament Raó social: METALLS LLANCA, S.L. NIF/CIF: B55060370 Adreça: C/ Camprodon, 2 17490 Llançà Girona Correu: metallsllanca@gmail.com
Finalitat Es tracta la informació que ens faciliten les persones interessades a través de qualsevol dels diferents formularis que es posen a la seva disposició a la pàgina web, a fi de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, podent elaborar-se, si cal , un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·licite la supressió per l’interessat.
Legitimació Se sol·licita el consentiment de l’interessat per al tractament de les vostres dades i l’oferta prospectiva de productes i serveis.
Destinataris Les dades personals no se cediran a tercers, excepte si escau, altres empreses de grup per a fins administratius interns.
Drets Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. Els interessats en determinades circumstàncies també podran limitar o oposar-se al tractament de les seves dades, així com sol·licitar-ne la portabilitat. També tindrà dret a retirar el consentiment ia presentar una queixa davant l’Autoritat de Control. Per exercir els vostres drets heu d’adreçar-vos al Responsable a l’adreça que figura al primer quadre, acompanyat de còpia del document d’identitat de l’interessat.

  1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

METALLS LLANCA, SL, NIF/ CIF: B55060370, adreça: C/ Camprodon, 2 17490 Llançà Girona i correu electrònic metallsllanca@gmail.com és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

  1. Amb quina finalitat es tracten les dades i quina és la base que legitima el tractament?

Es tracta la informació que ens faciliten les persones interessades a fi de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, podent elaborar-se, si cal, un perfil comercial, en base a la informació facilitada. Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.

  1. Quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·licite la supressió per l’interessat. Quan ja no calgui, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades.

  1. Quins drets hi ha i com exercir-los?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També els interessats en determinades circumstàncies podran oposar-se al tractament de les dades. També tindrà dret a retirar el consentiment prestat ia reclamar davant de l’Autoritat de Control.

Per exercir els vostres drets cal que us poseu en contacte amb el Responsable a l’adreça C/ Camprodon, 2 17490 Llançà Girona acompanyat de còpia document d’identitat de l’interessat.

La normativa vigent de protecció de dades us empara en una sèrie de drets en relació amb l’ús que donem a les vostres dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, amb la comprovació prèvia de la seva identitat.

A continuació us indiquem quins són els drets que us assisteixen:

* Sol·licitar l'ACCÉS a les vostres dades personals.
* Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les vostres dades.
* Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les vostres dades (dret a l'oblit).
* LIMITAR o OPOSAR-SE a l'ús que donem a les vostres dades.
* Dret a la PORTABILITAT de les vostres dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
* Dret a RETIRAR el vostre consentiment en qualsevol moment.
* Tindrà dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de www.aepd.es.

Per a l’exercici